Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Lào?

A.

Đắk Lắk.

B.

Điện Biên.

C.

Nghệ An.

D.

Thanh Hóa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Tỉnh Đắk Lắk không giáp Lào. Các tỉnh dọc từ Điện Biên đến Kon Turn có đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam-Lào. (Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5).

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.