Căn cứ vào các tiêu chí nào sau đây để phân loại các đô thị ở nước ta?

A.

Tỉ lệ dân phi nông nghiệp, mật độ dân số, các khu công nghiệp tập trung.

B.

Các khu công nghiệp tập trung,chức năng, mật độ dân số, số dân.

C.

Số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ dân phi nông nghiệp.

D.

Mật độ dân số, tỉ lệ dân phi nông nghiệp, diện tích, số dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Các tiêu chí để phân loại các đô thị ở nước ta Số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ dân phi nông nghiệp… (sgk Địa lí 12 trang 79).

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...