Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho phần lãnh thổ phía Bắc ở nuớc ta là:

A.

Á nhiệt đới lá rộng.     

B.

Đới rừng nhiệt đới gió mùa.

C.

Á nhiệt đới lá kim.        \

D.

Rừng thưa nhiệt đới khô lá kim.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.