Câu thơ:

                      Trời thu xanh ngắt mấy từng cao

                                          (Nguyễn Khuyến,Câu cá mùa thu)

là câu biểu hiện:

A.

sự tồn tại

B.

trạng thái,đặc điểm,tính chất

C.

hành động

D.

quan hệ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

trạng thái,đặc điểm,tính chất

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.