Câu thơ sau đây sử dụng kiểu ẩn dụ nào?

“Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông”

                                                               [Truyện Kiều – Nguyễn Du]

 

A.

Ẩn dụ hình thức - tương đồng về hình thức

B.

Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác - chuyển từ cảm giác này sang cảm giác khác, cảm nhận bằng giác quan khác.

C.

Ẩn dụ phẩm chất -  tương đồng về phẩm chất

D.

Ẩn dụ cách thức – tương đồng về cách thức

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ẩn dụ hình thức - tương đồng về hình thức

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.