Cấu trúc nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ:

A.

là phân tử ADN dạng vòng.

B.

là phân tử ADN dạng thẳng.

C.

là phân tử ADN liên kết với prôtêin.

D.

là phân tử ARN.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ở sinh vật nhân sơ: NST là một phân tử ADN trần, mạch xoắn kép, dạng vòng. Ở virur: NST là 1 phân tử ADN trần, một số virut khác NST là ARN. Ở sinh vật nhân chuẩn: NST cấu tạo từ chất nhiễm sắc gồm ADN + protein loại histon, NST tồn tại thành từng cặp tương đồng, có 2 loại là NST thường và NST giới tính.   

Vậy đáp án là A       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.