Chất lượng cuộc sống của dân cư được đánh giá qua mức độ:

A.

Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên.

B.

Chất lượng môi trường.

C.

Thỏa mãn các nhu cầu ăn mặc, học hành, chữa bệnh …

D.

Tốc độ phát triển kinh tế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.