Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân?

A.

Tinh bột.

B.

Xenlulozơ.

C.

Fructozơ.

D.

Mantozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Fructozơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...