Chia m gam hỗn hợp T gồm các peptit mạch hở thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được img1 và 7,02 gam img2. Thủy phân hoàn toàn phần 2 thu được hỗn hợp X gồm Ala, Gly, Val. Cho X vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,5M và KOH 0,6M, thu được dung dịch Y chứa 20,66 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với Y cần 360 ml dung dịch HCl 1M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A.

19,88.

B.

24,92.

C.

24,20.

D.

21,32.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 

Gọi X là img2 

img3 

Bảo toàn khối lượng: img4chất tanimg5 

img6 

Quy đổi mỗi phần của T thành : img7

(Bảo toàn)

img8 

Khi đốt Timg9 

Số N trung bình = 0,14/b img10 Số CONH trung bình = 0,14/b - 1

img11img12phản ứng = b(0,14/b - 1) = 0,14 - b.

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng thủy phân: img13

  img14img15 

img16  img17ban đầuimg18   gam.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...