Chiếu ánh sáng từ không khí vào môi trường có chiết suất n = img1 . Tính góc tới, biết góc tạo bởi tia tới và tia khúc xạ là 300.

A.

600.

B.

450.

C.

300.

D.

250.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Ta có img1   

Chọn đáp án A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.