Chiếu vào 2 khe hẹp trong thí nghiệm Y-âng một ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 (μm) thì thấy ở điểm M trên màn quan sát có vân sáng bậc 5. Nếu chiếu một chùm ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 (μm) đến 0,76 (μm) thì tại M có bao nhiêu vân sáng của các ánh sáng đơn sắc trùng nhau?                

A.

2.

B.

3.

C.

4.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: img1 Vị trí vân sáng bậc 5 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4μm là: img2 Vị trí vân sáng: img3 

Mà: img4 img5  img6Có 3 vân sáng của các ánh sáng đơn sắc trùng nhau. 

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.