Cho 12,15 gam kim loại M tác dụng hết với H2SO4 loãng, dư thoát ra 15,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là         

A.

A: Na

B.

B: Fe

C.

C: Mg

D.

D: Al 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 

   Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...