Cho 3,25 gam bột Zn vào 200 ml dung dịch chứa Al(NO3)3 0,2M; Cu(NO3)2 0,15M; AgNO3 0,1M. Sau phản ứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là:         

A.

A: 4,73 gam

B.

B: 4,26 gam

C.

C: 5,16 gam

D.

D: 4,08 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

nZn = 0,05 mol Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag Zn + Cu(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Cu => chất rắn gồm : 0,02 mol Ag và 0,03 mol Cu và 0,01 mol Zn dư => mrắn = 4,73g  

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...