Cho 6,17 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 25%, thu được 3,584 lít khí H2 (đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là             

A.

A. 66,01 gam

B.

B. 68,57 gam

C.

C. 88,20 gam

D.

D. 68,89 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1

 

khối lượng dung dịch sau phản ứng= 6,17 + 62,72 - 0,32 = 68,57 (gam)

 

Vậy đáp án đúng là B

   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...