Cho ba số thực dương a, b, c khác 1. Đồ thị các hàm số img1 được cho trong hình vẽ sau Mệnh đề nào dưới đây đúng          img2    .

A.

 img1.                  

B.

 img1.           

C.

 img1.                  

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dựa vào đồ thị ta thấy ·    

  Hàm số img1 đồng biến, suy ra img2  ·      

 Hai hàm số img3 và img4 nghịch biến, suy ra img5  ·       Với img6 

Suy ra img7 .    

 

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.