** Cho biết AA: quả tròn; Aa: quả bầu, aa: quả dài; B: hạt vàng, b: hạt trắng; D: hạt to, d: hạt nhỏ.

Nếu F1 đồng loạt xuất hiện một kiểu hình, kiểu gen của P có thể là 1 trong số bao nhiêu trường hợp?

A.

1.

B.

84.

C.

48.

D.

42.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Số tính trạng có thể tạo ra là: 3 x 4 x 4 = 48

Đáp án đúng là 48.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...