Cho img1. (C) có tiệm cận đứng là:         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

– Tính chất Đồ thị hàm số img1 với img2 có tiệm cận đứng img3 và tiệm cận ngang img4 - Cách giải (C) có tiệm cận đứng img5 .

Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.