Cho các phản ứng sau: img1  img2  Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa các ion kim loại là:

A.

X2+, Y+, X3+.

B.

X2+, X3+, Y+.        

C.

Y+, X2+, X3+.

D.

Y+, X3+, Y2+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Phản ứng hóa học xảy ra theo chiều tạo ra các chất có tính khử và tính oxi hóa yếu hơn chất tham gia phản ứng.

Hướng dẫn giải: Phản ứng (1) => img1có tính oxi hóa mạnh hơn img2.

Phản ứng (2) => img3có tính oxi hóa mạnh hơn img4.

Vậy tính oxi hóa: img5  .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...