Cho các trường hợp sau: axetandehit (1); metyl axetat (2); axit fomic (3); etyl fomat (4); Glucozo (5). Số chất có thể tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 (trong điều kiện thích hợp) là         

A.

A: 2

B.

B: 4

C.

C: 3

D.

D: 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Có 4 chất có thể tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 (trong điều kiện thích hợp) là: axetanđehit (1); axit fomic (3); etyl fomat (4); glucozo (5). img1  img2  img3  img4 Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.