Cho các ví dụ:

(1)Tào giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống trong cùng môi trường.

(2)Cây tầm gửi kí sinh trên thân cây gỗ sống trong rừng.

(3)Cây phong lan bám trên thân cây gỗ sống trong rừng.

(4)Nấm, vi khuẩn lam cộng sinh trong địa y.

Những ví dụ thể hiện mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã sinh vật là  

A.

(3) và (4

B.

(1) và (4).        

C.

(2) và (3).

D.

(1) và (2).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.