Cho cấp số cộng img1 thỏa mãn img2. Tính tổng 10 số hạng đầu của cấp số cộng trên

A.

100.

B.

110.

C.

10.

D.

90.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  Gọi cấp cố cộng có công sai là img1 ta có img2  Khi đó img3 Áp dụng công thức img4  Vậy tổng của img5 số hạng đầu của cấp số cộng là img6   

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...