Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm cuộn thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C = img1 và điện trở R = 100img2. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có biểu thức u = 100img3cos(100∏t) V. Để khi L thay đổi thì UAM (đoạn AM chứa điện trở và tụ điện) không đổi thì giá trị của độ tự cảm là ?  

A.

L = 1/img1 (H).

B.

L = 1/2img1 (H).

C.

L = 2/img1 (H).

D.

L = img1/img2 (H).  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ZC = 100img1, R = 100img2 UAM = img3 để UAM không đổi = UAB, suy ra img4.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...