Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch img1(loãng,dư), thu được hcất rắn T và khí không màu hóa nấu trong không khí. Hai muối X và Y lần lượt là:

A.

img1và img2         

B.

img1và img2

C.

img1và img2         

D.

img1và img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Xét từng phương án để chọn ra đáp án đúng phù hợp với đề bài.

Hướng dẫn giải:

A loại cho kết tủa img1 với img2 không sinh ra NO.

B loại do img3 không phản ứng với img4.

C đúng vì khi img5 dư tạo Ag, khi đó kết tủa gồm Ag và AgCl, Ag tác dụng với img6 sinh ra NO.

D sai vì kết tủa chỉ gồm không tạo NO khi cho vào img7.

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...