Cho hai điểm img1; img2 Tìm img3 thuộc đường thẳng img4 sao cho tam giác img5 vuông tại img6. Tính img7

A.

8

B.

-9

C.

13

D.

11

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1 thuộc đường thẳng img2. tam giác img3 vuông tại img4 nên img5. Ta có hệ img6.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...