Cho hàm số img1 có bảng biến thiên như sau img2    Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng : 

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.