Cho hàm số img1 có bảng biến thiên như sau: img2  Số nghiệm của phương trình img3 là:  

A.

0

B.

3

C.

1

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào bảng biến thiên ta thấyimg1 nên phương trình img2 có ba nghiệm phân biệt.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...