Cho hàm số img1 có đạo hàm trên img2 và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Nhận xét nào đúng về hàm số img3? img4          

A.

Hàm số img1 đồng biến trên khoảng img2.

B.

Hàm số img1 nghịch biến trên khoảng img2.

C.

Hàm số img1 đồng biến trên khoảng img2.

D.

Hàm số img1 đồng biến trên khoảng img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  Từ đồ thị hàm số img1 ta có: Phương trình img2 có hai nghiệm img3 trong đó img4 là nghiệm kép. Phương trình img5 có hai nghiệm img6 và img7 khi img8. Xét hàm số img9 có img10; Giải phương trình img11 . Ta có bảng xét dấu Từ bảng xét dấu ta có img12 khi img13 nên hàm số img14 đồng biến trên khoảng img15.  

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.