Cho hàm số img1 có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? img2   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  img1  img2. Cho img3, ta có img4 Từ hình dáng đồ thị ta thấy img5 Đồ thị hàm số có điểm cực đại và cực tiểu, suy ra img6 có hai nghiệm phân biệt, từ đồ thị có hoành độ hai điểm cực trị không âm do đó img7  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...