Cho hàm số img1. Hàm số img2 có đồ thị như hình vẽ sau geogebra  Hàm số img4 đồng biến trên khoảng  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1img2. Hàm số img3 đồng biến khi img4img5 (do img6). Mà img7 img8 img9 hoặc img10 nên   img11img12img13img14. Suy ra hàm số đồng biến trên img15 và img16. Do đó hàm số đồng biến trên img17.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.