Cho hàm số img1. Mệnh đề nào sau đây là đúng?  

A.

A: Hàm số đồng biến trên khoảng img1, nghịch biến trên khoảng img2.  

B.

B: Hàm số đồng biến trên khoảng img1, nghịch biến trên khoảng img2.  

C.

C: Hàm số đồng biến trên khoảng img1, nghịch biến trên khoảng img2.  

D.

D: Hàm số đồng biến trên khoảng img1, nghịch biến trên khoảng img2.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lời giải. Ta có thể hiểu thế này img1Hàm số img2 đồng biến khi góc img3 thuộc gốc phần tư thứ IV và thứ I; nghịch biến khi góc img4 thuộc gốc phần tư thứ II và thứ IIIimg5.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...