Cho hàm sốimg1 có img2 là số gia của đối số tại img3 img4 là số gia tương ứng của hàm số. Khi đó,img5 bằng:  

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1       

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.