Cho hình bình hành ABCD, biết AB = a, CB = b. Đẳng thức sai là

A.

a + b = AC

B.

a + b > AC

C.

a + b = BD

D.

a + b = DB

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Theo dõi trên hình vẽ. Ta có:  a = AB = DC nên a + b = DC + CB = DB. Vậy a + b = DB. Suy ra a + b = DB và a + b = BD đúng DB = BD.
a + b = AC sai. 
Vì a, b  AC là độ dài ba cạnh của tam giác ABC nên a + b > AC đúng. Vậy đẳng thức a + b = AC sai.

                                   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.