Cho hình chóp img1 có đáy là hình thoi tâm img2 cạnh img3, img4. Tính khoảng cách giữa img5img6

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: img1img2 nên img3 đều Gọi img4 là trọng tâm tam giác img5, img6 là trung điểm của img7. Ta có : img8 nên img9. Mặt khác:img10. Vì img11 là trọng tâm img12đều nên img13 hay img14. Kẻ img15  Ta có: img16img17img18 nên img19. Lại có img20  hay img21. img22 đều có cạnh bằng img23 nên img24. Tam giác img25 vuông tại img26 suy ra img27. img28. Vậy img29.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...