Cho hình chóp img1 có đáy img2 là tam giác đều cạnh img3. Hình chiếu vuông góc của img4 lên img5 trùng với trung điểm img6 của cạnh img7. Biết tam giác img8 là tam giác đều. Tính số đo của góc giữa img9img10.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  Dễ thấy img2 là hình chiếu vuông góc của img3 lên mặt phẳng đáy. Do đó góc tạo bởi img4img5img6. Mặt khác, img7img8. Vậy tam giác img9 là tam giác vuông cân đỉnh img10 hay img11.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...