Cho hình chóp đều img1có cạnh đáy img2, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng img3. Tính thể tích của hình chópimg4.

A.

img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Gọi img1 là trung điểm của img2 , img3 là giao điểm của img4img5 . Ta có img6img7 . Ta có img8 . Ta lại có img9 . img10img11 

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...