Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy a. Mặt bên tạo với đáy một góc img1. Khi đó khoảng cách từ A đến mặt (SBC) là:         

A.img1.
B.img1.
C.img1.
D.img1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:- Phương pháp: Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng + Xác định giao tuyến chung của hai mặt phẳng + Tìm hai đường thẳng nằm trên hai mặt phẳng sao cho cùng vuông góc với giao tuyến tại một điểm + Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng trên. Muốn xác định khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng ta xác định chân đường vuông góc kẻ từ điểm đó đến mặt phẳng và xác định độ dài của nó. - Cách giải: Gọi M là trung điểm của BC. Gọi O là chân đường cao kẻ từ đỉnh S xuông mặt đáy. Ta có: img1  Suy ra góc giữa mặt bên (SBC) với mặt đáy (ABC) là img2 Kẻ AH vuông góc với SM. Mặt khác vì img3  Nên suy ra độ dài AH là khoảng cách từ A đến mặt (SBC) Xét tam giác AHM vuông tại H có img4img5 .   Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.