Cho hình chóp S.ABC có ABC là tam giác vuông tại B, img1, img2, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là trọng tâm tam giác ABC, gọi E là trung điểm AC biết img3. Tính thể tích khối chóp S.ABC.  

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ĐÁP ÁN A   img1  Xét tam giác ABC vuông tại B Có img2, img3, img4 Ta có img5 Xét tam giác SGE vuông tại G cóimg6 Vậy thể tích khối chóp S.ABC là img7 

Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.