Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, img1. Côsin của góc giữa SC và DB bằng

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...