Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân img1 . Biết img2,img3. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng img4 .         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1

Phương pháp:

+ Để tìm khoảng cách giữa 2 đường thẳng, cách thông dụng nhất là tìm một mặt phẳng chứa 1 đường thẳng và song song với đường thẳng còn lại.

+ Ở đây ta chọn mặt phẳng img2 chứa SA và //CD.

+ Bài toán quy về tìm khoảng cách giữa CD và mặt phẳng (SAB) Cách giải: F và G lần lượt là trung điểm của AB và CD. Dễ thấy img3  Tam giác SAB cân tại S nên img4.

Suy ra img5 

Dựng img6  GH chính là khoảng cách từ CD đến (SAB) Dễ tính img7 (FG là đường cao của hình thang ABCD) Tam giác SDC cân tại S. Dễ tính img8 

Xét tam giác SGF vuông tại G có đường cao GH. Dễ tính img9 .  

Vậy đáp án đúng là: D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...