Cho hình chóp tứ giác đều img1 có thể tích img2, với img3 là tâm của đáy. Lấy img4 là trung điểm của cạnh bên img5. Thể tích khối tứ diện img6 bằng  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  Ta có img2.  

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.