Cho hình trụ có các đáy là hai đường tròn tâm img1 và img2, bán kính bằng chiều cao bằng img3. Trên đường tròn đáy tâm img4 lấy điểm img5, trên đường tròn tâm img6lấy điểm img7 sao cho img8. Tính thể tích khối tứ diện img9 theo img10?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  + Dựng hình lăng trụ img2 như hình vẽ img3 Nên img4. Khi đó img5 Vậy img6  

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.