Cho hình tứ diện OABC có đáy OBC là tam giác vuông tại O, img1. Cạnh OA vuông góc với mặt phẳng (OBC), img2, gọi M là trung điểm của BC. Tính khoảng cách h giữa hai đường thẳng AB và OM.

A.

 img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Gọi N là điểm đối xứng của C qua O. Khi đó img1 ( tính chất đường trung bình ) do đó img2. Suy ra img3. Dựng img4, img5 Dựng img6 khi đó img7. Từ đó img8 Tam giác ONB vuông tại O, đường cao OK nên img9  Tam giác AOK vuông tại O, đường cao OH nên img10  Vậy img11.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...