Cho hình chóp img1 có đáy là hình vuông cạnh img2, img3. Hình chiếu vuông góc img4 của img5 lên mặt img6 là trung điểm của đoạn img7. Gọi img8 là trung điểm của img9. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng img10 và img11 theo img12  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  img1  Ta có: img2 img3img4. Dựng img5 khi đó img6. img7 ; img8. img9 img10.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.