Cho hình chóp tứ giác img1 có đáy img2 là hình bình hành. Các điểm img3 thỏa mãn img4 Mặt phẳng img5 chứa đường thăng img6 cắt các cạnh img7 tại img8 và đặt img9 Giá trị nhỏ nhất của img10 là        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  48387743_340188170095296_445906597047173120_n  Do hình chóp có đáy là hình bình hành nên img2  Đặt img3  Ta có: img4  img5  img6  Bổ sung: Chứng minh hệ thức (*) ta có: img7  Từ (1)(2) suy ra: img8  img9   

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...