Cho img1. Khi đó img2 bằng:  

A.

2

B.

6

C.

8

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1.

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.