Cho khối chóp img1 có đáy là tam giác cân tại img2img3 góc img4 Gọi img5 là trung điểm của img6 img7 là trung điểm của img8, img9 là tam giác cân tại img10 và thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết img11 Góc giữa img12 và mặt phẳng img13

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  img1          Gọi img2 là hình chiếu của img3 trên img4, img5 là hình chiếu của img6 trên img7          Ta có:img8         img9 img10          Ta có: img11          Xét tam giác img12 vuông tại img13, img14   

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...