Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy là a cạnh bên là 2a thì thể tích khối chóp là:           

A.

 img1.                        

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1

Gọi H là hình chiếu của S lên (ABC), I là trung điểm của BC.

Ta có :

 img2 

img3 

Thể tích khối chóp là :

img4     

Vậy đáp án đúng là: C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.