Cho khối tứ diện ABCD có img1 Khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và BC bằng:         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Gọi E,F lần lượt là trung điểm của img1 Theo pitago và công thức đường trung tuyến có: img2    Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.