Cho mạch điện như hình vẽ                                

R1 = 2Ω; R2 = 6Ω; R3 = 4Ω; R4 = 10Ω:

Điện trở của đoạn mạch AB là

A.

22Ω.

B.

12Ω.

C.

7Ω.

D.

3,5Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

7Ω.

R23 = R2 + R3 = 10Ω = R4

R234 = = 5Ω

RAB = R1 + R234 = 2 + 5 = 7Ω.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.