Cho mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4.  Đường thẳng nào sau đây cắt mặt cầu (S)?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có, mặt cầu (S) có tâm là I (-1 ; 2 ; 1) ∈ d3 nên d3 cắt (S)
Nhận xét: Ta không nên xét vị trí tương đối của bốn đường thẳng đối với mặt cầu (S) vì làm như thế sẽ rất mất thời gian!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.